tăng trưởng dân số
demagraph. - 2022

tăng trưởng dân số

mật độ dân số
demagraph. - 2022

mật độ dân số

dân số
demagraph. - 2022

dân số

cư dân vùng nông thôn
demagraph. - 2022

cư dân vùng nông thôn

di cư bên ngoài
demagraph. - 2022

di cư bên ngoài

nhập cư
demagraph. - 2022

nhập cư

tỷ lệ tử vong
demagraph. - 2022

tỷ lệ tử vong

nam mỹ
demagraph. - 2022

nam mỹ

nhân khẩu học
demagraph. - 2022

nhân khẩu học

di cư
demagraph. - 2022

di cư

di cư nội bộ
demagraph. - 2022

di cư nội bộ

mỹ la-tinh
demagraph. - 2022

mỹ la-tinh

dân số đô thị
demagraph. - 2022

dân số đô thị

!-- GDPR -->