bài học

Chúng tôi giải thích các đơn vị là gì và chúng có thể được tích lũy hoặc phân chia như thế nào. Ngoài ra, các đơn vị đo lường chính.

Một đơn vị là đơn vị không thể bị phân chia mà không làm thay đổi hoặc phá hủy bản chất của nó.

Đơn vị là gì?

Từ quan điểm chung, từ thống nhất dùng để chỉ tài sản của mọi thứ tồn tại theo một cách riêng lẻ, không thể bị phân chia mà không làm thay đổi hoặc phá hủy nó. Bản chất. Thuật ngữ này bắt nguồn từ chữ Latinh hợp nhất và điều này đến lượt không dùng được, có thể dịch là "một", "duy nhất" hoặc "số ít".

Có thể dễ dàng hình dung đơn vị là một: một số không thể được chia thành các phần nguyên. Nhìn như thế này, các con số chính xác là biểu thức của số lần đơn vị mà chúng ta đang tưởng tượng: năm sẽ là 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ví dụ: năm các đơn vị. Theo logic tương tự, nói về 0,5 sẽ tương đương với nói về nửa đơn vị.

Theo nghĩa tương tự, các đơn vị đo lường là các đại lượng tối thiểu được tiêu chuẩn hóa để chúng ta đo các độ lớn vật lý khác nhau của thế giới. Có nghĩa là, trong mỗi hệ thống đo lường thông thường, chúng ta cần một phần tối thiểu để xem xét, phần này không thể được chia thành các đơn vị nhỏ hơn mà không thay đổi thang đo, và đó chính xác là đơn vị.

Ví dụ, trong Hệ thống đo lường quốc tế (SI), còn được gọi là hệ mét, các đơn vị đo lường là:

Mỗi đơn vị cơ bản này là một phần của mẫu đo lường, có nghĩa là, của một hình thức định lượng tỷ lệ cụ thể, cho phép chúng ta đo lường một đối tượng ở nơi này hay nơi khác theo những thuật ngữ chính xác.

Do đó, mọi đơn vị đều là một phần của khuôn mẫu và tỉ lệ, nghĩa là, từ một hệ thống thông thường, từ đó có thể rút ra các đơn vị con (hoặc đơn vị dẫn xuất): một phút, ví dụ, là 60 giây, trong khi một km là 1000 mét.

!-- GDPR -->