trung thực
giá trị - 2022

trung thực

đạo đức sinh học
giá trị - 2022

đạo đức sinh học

lười biếng
giá trị - 2022

lười biếng

avarice
giá trị - 2022

avarice

ham muốn
giá trị - 2022

ham muốn

ham ăn
giá trị - 2022

ham ăn

kiêu hãnh
giá trị - 2022

kiêu hãnh

ghen tỵ
giá trị - 2022

ghen tỵ

trung thực
giá trị - 2022

trung thực

nhát gan
giá trị - 2022

nhát gan

nhân hậu
giá trị - 2022

nhân hậu

pedantic
giá trị - 2022

pedantic

tiền nhiệm
giá trị - 2022

tiền nhiệm

tự phụ
giá trị - 2022

tự phụ

kiêu hãnh
giá trị - 2022

kiêu hãnh

đi đến
giá trị - 2022

đi đến

sự thật
giá trị - 2022

sự thật

lòng khoan dung
giá trị - 2022

lòng khoan dung

!-- GDPR -->